Arbeidsliv

Tipsene som gjør deg til en bedre leder!

Dec 12, 2022

Etter et langt i arbeidsliv har man opplevd ulike ledertyper. Å være leder er et stort ansvar - og det er veldig bra at du tar på seg disse oppgavene. Å være leder krever derimot at du har påtatt deg et stort ansvar du må behandle med respekt. Mennesker er ulike. Forstår du ikke deres behov og tanker, blir du fort ble sett på som en dårlig leder. Klarer du å forstå og være en god leder så vil du bli heiet på - ikke motsatt.Her er tips lederen som ønsker å bli verdsatt av dine medarbeidere:

Innrøm dine svakheter - de synes uansett

Ingen er flinke på alt, det er helt naturlig. Er du leder og har ansatte under deg som er faglig sterkere enn deg? Det er naturlig da du har ledelse som ditt fag. Da er det viktig at du også er åpen på at du ikke er spesialist eller har faglig kompetanse på alt.

Innrøm at du ikke kan alt faglig, men vær flink til å lede - det er faget ditt. Gi heller dine ansatte rampelyset når det krever faglig kompetanse - ikke lat som du kan det. Det synes veldig godt når en leder later som faglig kompetanse - og ikke har det. Du må kunne likevel kunne et minimum faglig - så ta etterutdanning hele tiden.

Ikke vær redd for å fremme dine ansatte

Ikke ta æren for dine ansattes prestasjoner, frem din ansatte - selv om de er faglig dyktigere enn deg. Det gjelder alle dine ansatte, ikke bare enkelte. Du vil få trippelt tilbake: Den ansatte får selvtillit, vil synes du er en bra leder og omgivelsene kan se hvor god leder du er som fremhever dine ansatte - på bekostning av egen "ære". La medarbeiderene dine få slippe til og bli sett, det er ikke sikkert de vil ta fra deg jobben av den grunn. Så enkelt.

Gi små og store utfordringer

Folk er forskjellige, gi dem utfordringer tilpasset deres egne forutsetninger. Trå varsomt og legg opp til dialog. Gi den ansatte mulighet til å utfordre seg selv og hjelp til med. Sette opp individuelle mål sammen dine ansatte.

Legg opp til direkte tilbakemelding - hele tiden!

Legg opp til å få direkte tilbakemelder og høyt under taket - det skal gjøre litt vondt å være leder.

Tilbakemeldinger fra ansatte skal aldri føre til reprimander i ettertid. La de ansatte få være dønn ærlig - og gjør noe med tilbakemelding du får. Gjør det oftere - medarbeidersamtalen bør være “daglig”! Spør: Hva kan jeg gjøre for å bli en bedre leder? Kanskje du får nyttige tips.

Ikke vær så redd for posisjonen din.

Ha fokus på de beste løsningene for arbeidsplassen din, ikke nødvendigvis deg selv. Selv om en ansatt er flinkere enn deg faglig, betyr ikke at den vil ha stillingen din. Ofte er det motsatt, de vil bare vise faglig dyktighet og får annerkjennelse for dette.

Dersom noen foreslår endringer som vil påvirke din rolle eller posisjon, blir en leder fort redd for å miste sin posisjon. Som leder bør man gå foran som et godt eksempel. Se hva som er best for arbeidsplassen - ikke nødvendigvis seg selv.

Bytt jobb oftere.

Ofte er det slik at de ansatte sirkulerer mer enn lederne. Burde det være slik? Som leder i større selskaper har man også god lønn og morsomme oppgaver. Å prøve nye utfordringer er ingen dårlig ide, selv om du trives med oppgavene dine og mestrer dem i dag. Det gir inspirasjon for begge parter. Utskiftninger er sunt både for ledere og vanlig ansatt.

Ikke bortforklar tilbakemeldinger - gjør noe med dem!

Det er lett for ledere å unnskylde, konkludere til egen fordel ved tilbakemeldinger fra ansatte - enten gjennom medarbeidsundersøkelser eller direkte. Ikke velg enkle løsninger og ikke konkluder for tidlig. Ofte ligger de gode ærlige tilbakemeldingene lenger inne hos den ansatte, men vil løfte deg videre, selv om det gjør vondt!

Gi de ansatte frihet

Gi dine ansatte frihet under ansvar og ikke detaljstyre dem - med mindre de ønsker det selv. Da får du god arbeidsvilje og gode resultater tilbake som betaling, "goodwill".

Tydelig skille mellom jobb og privat

Det er fort gjort å komme i situasjoner der man befinner seg i en gråsone. Man er pliktig til å skille klart mellom private interesser og arbeidsplassen.

Det er fort gjort å bli innhabil eller bruke sin makt og posisjon fra arbeidsplassen. Det er fort gjort gjort å fremme seg selv økonomisk eller få sosial status privat, dersom man ikke har et tydelig skille. Dette er veldig lett å gjennomskue for alle rundt deg.

Den perfekte sjefen finnes ikke

Tror du at du er den "perfekte sjef"? Den finnes ikke. Du er heller ikke perfekt - beklager. De beste sjefene er kanskje opptil 75% "perfekte". Målet ditt bør likevel å være så perfekt som mulig, men vær ydmyk på at du ikke er perfekt. Ha mål om 100% perfekt.

Studér ledelse som fag og utvikle deg hele tiden - akkurat som medarbeiderne dine gjør på sine fagområder. Spør medarbeiderne dine - om hva som skal til få å bli den perfekte sjefen.

Hvordan håndterer du kritikk?

Kan medarbeiderne din gi deg kritikk uten at du går i skyttergraven? Hvordan du håndterer kritikk er helt avgjørende for hvordan du klarer å bli bedre som leder. En åpen og ærlig dialog selv på vanskelige saker er helt avgjørende at du takler. Gjør du ikke det vil du få et problem på sikt. Medarbeidere som ikke tør å gi deg kritikk blir fort som "roboter", og vil antageligvis ikke gjør noe ekstra eller gjøre deg flinkere heller.

Som leder må du klare å få kritikk, du er faktisk betalt for det. Samme gjelder som medarbeider, men det starter med deg som leder. Å åpne opp for de de vanskelige samtalene. Men ikke gjør det i lønnsamtalen, da.

Er du åpen og ærlig?

Tror du medarbeiderne din ikke ser det når du skjuler noe, ikke forteller informasjon du sitter på - og holder kortene tett til brystet? Tro om igjen. Det er helt åpenbart.

Vår åpen og ærlig - vis at du stoler på medarbeiderne dine ved å gi dem all informasjon du sitter på. Trenger du hjelp til noe du synes er vanskelig? Ja vær åpen og ærlig på at du ikke strekker til - og trenger hjelp. Du får det om du er ærlig. Har du planlagt noe du har en dårlig magefølelse av å fortelle om - da bør du kanskje la være, eller si det som det er.

Ærlighet varer lengst.

Bør du være personalleder eller bare fagleder?

Det finnes mange eksempler der en faglig sterk person får personalansvar. Det er ikke nødvendigvis det samme som å kunne faget ledelse, og behandling av mennesker. Gå videreutdanning i ledelse i det minste.

Er du en psykopatisk sjef - uten at du vet det?

Håper ikke det... Her er en artikkel om dette: Den psykopatiske sjefen

Etter at du har lest denne: Vær helt ærlig med deg selv - og les den igjen.