Sosiale Medier

Sosiale medier: Hvor går grensen mellom arbeidplass og privat?

Dec 12, 2022

Er man i sosiale medier visker man fort bort grensene mellom arbeid og privat. Hvor går egentlig grensen for bruk av sosiale medier som en kommunikasjonskanal mellom ansatte og sjefer?

Du er kanskje venn med sjefen din – eller du har dine ansatte som venner på facebook. Hvordan bør da sjef og ansatt forholde seg til sosiale kanaler for kommunikasjon dere i mellom? Hvor går grensen mellom deg og sjefen din på hvor og når du kommuniserer gjennom sosiale kanaler? Og – hvem er du i sosiale kanaler, egentlig? Ansatt, sjef eller helt privatperson?

Sosiale kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat er jo først og fremst ment som for privat bruk for deling av privat innhold. Kontoene er opprettet i privat regi, men det er mange som har sine sjefer og ansatte som «venner» gjennom kanalene. Det er i utgangspunktet positivt å ha et så godt forhold til hverandre – også i private kanaler som dette.

Hvor går så grensen for hva som er privat kontakt og jobbrelatert kontakt gjennom chatte- og meldingsfunksjonene i sosiale medier? Ønsker man som ansatt eller sjef jobbrelatert kommunikasjon gjennom sosiale kanaler? Det er nok mange meninger om dette, men man bør trå varsomt både som ansatt og sjef.

Sende jobbrelaterte meldinger?

Med dagens arbeidsverktøy og plattformer på arbeidsplassen har man mange muligheter til å kommunisere digitalt. Da er det greit å bruke disse til jobbrelatert kommunikasjon. Beveger man kommunikasjon over i private sosiale kanaler kan skillet mellom privat, arbeidsroller fort bli feil.

Et problem med sosiale kanaler er at de ofte har innebygd funksjoner der avsender ser om en melding er mottatt, åpnet og lest. Dette skaper en forventning om respons og svar. Man kan ofte ikke velge om man kan ta stilling til forespørselen der og da. Ved at man ser at mottaker har sett meldingen skapes det et «press» for å respondere.

Dette problemet er ikke så stort i tradisjonelle kanaler som telefon, sms eller e-post. Eller om bedriften man er ansatt i har andre kommunikasjonsplattformer. På disse kan man i større grad velge selv om man skal respondere med en gang, eller la være ved av de som prøver å kontakte deg. Med dagens digitale arbeidsplasser er det nok av kanaler for arbeidsrelatert kommunikasjon.

Forventningspresset øker i sosiale kanaler fordi det er mer transparent. Det er nettopp dette forventningsdilemmaet som kan gjøre det problematisk å kommunisere jobbrelatert i private sosiale kanaler. Som ansatt og sjef ønsker man jo selvfølgelig å være tilgjengelig, men man må på fritiden få lov til å bestemme sin egen tilgjengelighet.

Ønsker man som sjef å bli kontaktet av ansatte gjennom private sosiale meldingskanaler?

Med bakgrunn i at sosiale kanaler er private, bør en ansatt kontakte sjefen gjennom Facebook messenger med arbeidsrelaterte oppgaver eller jobbrelatert forhold? Ønsker man at f.eks fraværsmeldinger, sykdom eller andre typer kontakt flyttes over disse kanalene? Dette er nok veldig individuelt, men med bakgrunn i egenskapene som disse kanalene har, bør man da ikke prøve å styre unna?

Ujevn maktbalanse mellom ansatt og sjef

En sjef har i utgangspunktet «makt» over sine ansatte i en arbeidssituasjon i arbeidstiden. Bør sjefen kunne sende arbeidsrelaterte beskjeder og oppgaver til sine ansatte utenom arbeidstid – eller i ferien? Det kan være fare for at en ansatt ikke har lyst til å bli «uvenn» med sin sjef derfor må «akseptere» at en sjef tar kontakt gjennom sosiale medier, selv om den ansatte ikke egentlig ønsker det. Det blir et ujenvt maktforhold uansett.

Som nevnt er problemet med disse kanalene at avsender ser om mottaker har åpnet og lest beskjeden. Det skaper spesielt et press mot den ansatte om å respondere. Dette bør man som sjef og leder være bevisst ovenfor. Dersom en sjef spør sin ansatt om det er greit vil man ikke automatisk få det ærlige svaret fordi maktbalansen mellom dem ikke er lik. Bør man ikke heller bruke de ordinære kanalene som e-post, sms eller tale der den ansatte selv får mulighet til å respondere?

Om man er sjef og «venn» med sine ansatte i sosiale medier bør man uansett ha et bevisst forhold til hvem man «er» i sosiale kanaler. Representerer du selskapet du jobber i eller stillingen du har ovenfor den ansatte, eller er du privatperson?

Det kan også være lurt å ha et bevisst forhold på andre profesjonelle relasjoner mellom på jobb og privat person i sosiale medier. LinkedIn er en sosial kanal der man kan bygge relasjoner på en profesjonell måte, man trenger ikke være «venn» privat.

Som hovedregel er det nok lurt å tenke profesjonelt i forhold til privat vs. arbeidsforhold i kanalvalg. Å bevege seg over i private sosiale kanaler er gråsoner både for den ansatte og sjefer – uansett hvor god relasjon man måtte ha. Det er ingen fasit, men det kan være lurt å ha et bevisst forhold til dette.

Det enkleste er å la være og kun være «venner» der, uten å dra inn arbeid.