Systemer og software

Hva er et ERP-system?

Dec 15, 2022

Et ERP-system, eller Enterprise Resource Planning-system, er et programvaresystem som brukes av bedrifter for å integrere og administrere de viktigste forretningsprosessene, slik som økonomistyring, produksjonsplanlegging, lagerstyring og salgs- og kundebehandling.


For norske bedrifter som ikke har implementert et ERP-system, kan dette føre til at de har problemer med å holde oversikt over forretningsprosessene sine, samt å integrere data fra ulike kilder og få en helhetlig oversikt over virksomheten. Dette kan føre til at bedriftene ikke oppnår den effektiviteten og ytelsen de er ute etter, og at de ikke kan ta informerte og lønnsomme beslutninger.


Hvilke utfordringer løser et ERP-system?

Implementeringen av et ERP-system kan løse mange av disse utfordringene ved å gi bedriften en helhetlig oversikt over forretningsprosessene og integrere data fra ulike kilder, slik at bedriften kan ta bedre beslutninger og forbedre effektiviteten. Et ERP-system kan også bidra til å automatisere manuelle oppgaver, redusere menneskelige feil og forbedre samarbeidet mellom ulike avdelinger i bedriften.


Mange norske bedrifter som har implementert et ERP-system har opplevd suksess med å forbedre effektiviteten og ytelsen, samt å ta bedre og mer lønnsomme beslutninger. Implementeringen av et ERP-system kan være en utfordring i seg selv, men med grundig planlegging og støtte fra leverandøren kan bedriften få på plass et system som gir verdi og bidrar til bedriftens suksess.


Hvordan kan det hjelpe bedriften din?

ERP-system kan bidra til å forbedre bedriften ved å gi bedriftsledere et bedre oversikt over forretningsprosessene og hjelpe dem med å ta bedre beslutninger på grunnlag av nøyaktig og oppdatert informasjon. ERP-systemer kan også automatisere mange rutineoppgaver, noe som kan spare tid og ressurser for bedriften.


Hvordan fungerer et ERP-system?

Et ERP-system fungerer ved å samle inn data fra ulike kilder i virksomheten, for eksempel økonomisystemer, produksjonssystemer og salgssystemer. Disse dataene blir så lagret og organisert i systemet, slik at de kan brukes til å generere rapporter og analyser som gir en oversikt over virksomheten.


Et ERP-system kan også brukes til å automatisere manuelle oppgaver og prosesser, redusere menneskelige feil og forbedre samarbeidet mellom ulike avdelinger i bedriften. Gjennom å integrere data fra ulike kilder kan systemet bidra til å forbedre beslutningstakingen i bedriften, slik at den kan oppnå bedre effektivitet og ytelse.


ERP-systemer varierer i størrelse og kompleksitet, og kan tilpasses for å oppfylle de spesifikke behovene til en virksomhet. Noen ERP-systemer kan kjøpes som ferdige pakker, mens andre kan tilpasses og utvikles av leverandøren eller en systemintegrator.


Fordeler med et ERP-system


Bedre oversikt og kontroll: Et ERP-system gir en bedrift en bedre oversikt over virksomhetens ressurser, prosesser og prestasjoner. Dette kan bidra til økt kontroll over virksomheten og gjøre det lettere å identifisere og løse eventuelle problemer.


 • Økt effektivitet og produktivitet: Et ERP-system kan bidra til økt effektivitet og produktivitet ved at det automatiserer manuelle arbeidsprosesser og gir bedre informasjonsflyt mellom ulike avdelinger og enheter.
 • Bedre beslutningsstøtte: Et ERP-system samler all relevant informasjon på ett sted, noe som gjør det lettere for ledere og beslutningstagere å få tilgang til nødvendig informasjon for å ta velinformerte beslutninger.
 • Bedre integrasjon og samarbeid mellom ulike avdelinger og funksjoner i en bedrift, noe som kan føre til økt effektivitet og produktivitet.
 • Bedre oversikt over bedriftens ressurser, som varer, lagerbeholdninger, kapasitet og kostnader, noe som kan bidra til mer fornuftige beslutninger og økt lønnsomhet.
 • Enklere håndtering av bedriftens økonomi, fakturering, fakturering og lønn, noe som kan bidra til å unngå feil og spare tid og kostnader.
 • Bedre kontroll over bedriftens virksomhet, gjennom tilgjengeligheten av oppdatert og relevant informasjon, noe som kan bidra til å identifisere muligheter og trusler i tide.
 • Muligheten til å tilpasse ERP-systemet til bedriftens spesifikke behov og arbeidsmåter, noe som kan bidra til å øke tilfredshet og motivasjon blant ansatte.


Ulemper med innføring av et ERP-system

Innføring av alle typer systemer kan være utfordrende. For ERP-system bør man være oppmerksom på:

 • Et ERP-system kan være en kostbar investering, både når det gjelder innkjøp og implementering, og vedlikehold og oppgraderinger.
 • Det kan være en utfordring å få alle avdelingene i en virksomhet til å bruke systemet på en effektiv måte.
 • Det kan være en stor jobb å overbevise medarbeiderne om at systemet er nyttig og verdt innsatsen.
 • Det kan være en risiko for at systemet ikke dekker virksomhetens behov, eller at det er vanskelig å bruke.
 • Det kan være en stor omstilling for en virksomhet å implementere et nytt ERP-system, og det kan kreve mye planlegging og organisering.


Trenger din bedrift et ERP-system? 

Det er ikke alle bedrifter som trenger et ERP-system, og det er viktig å gjøre en grundig vurdering før du implementerer et slikt system. Her er noen tegn som kan indikere at din bedrift kan dra nytte av å implementere et ERP-system:


 1. Du har problemer med å holde oversikt over forretningsprosessene dine, eller du har en manglende integrasjon av data fra ulike kilder.
 2. Du opplever ineffektivitet eller manglende oversikt i forretningsprosessene dine, noe som kan føre til dårlig beslutningstaking.
 3. Du bruker mye tid på manuelle oppgaver som kan automatiseres med et ERP-system.
 4. Du har problemer med å samarbeide og kommunisere effektivt mellom ulike avdelinger i bedriften.
 5. Du ønsker å forbedre ytelsen og effektiviteten i bedriften din.
 6. Du vil ha bedre oversikt og kontroll over bedriftens økonomi og ressurser.
 7. Du vil redusere menneskelige feil og forbedre datakvaliteten i bedriften.


Hvis du kan kjenne deg igjen i noen av disse tegnene, kan det være lurt å undersøke om et ERP-system kan bidra til å løse dine utfordringer og forbedre ytelsen i bedriften din.


Hvordan velge det riktige ERP-system?

For å velge det riktige ERP-systemet for din bedrift, er det viktig å først forstå hvilke behov og krav bedriften har. Dette vil hjelpe deg med å identifisere de viktigste funksjonene og egenskapene som systemet bør ha, slik at du kan sammenligne ulike alternativer og velge det som passer best for din bedrift.


Når du ser på ulike ERP-systemer, er det viktig å se på funksjonaliteten, brukervennligheten, integrasjonsevnen med andre systemer, sikkerheten, kostnadene, og supporten som tilbys. Det kan også være lurt å se på anmeldelser og erfaringer fra andre bedrifter som har brukt det aktuelle systemet, og å kontakte leverandøren for å stille spørsmål og få mer informasjon.


Slik velger du et ERP-system


For å velge det riktige ERP-systemet for din bedrift, er det viktig å gjøre omfattende research og undersøkelser for å finne det systemet som best passer dine behov og forretningsmål. Det kan også være lurt å involvere ansatte i bedriften i valgprosessen, siden de vil være de som vil bruke systemet daglig. De kan gi viktig innsikt i hvilke funksjoner og egenskaper som er viktige for dem, og hvordan systemet kan forbedre arbeidsflyten i bedriften.


Her er noen trinn du kan følge for å gjøre et godt valg:


 1. Start med å gjøre en grundig vurdering av bedriftens behov og mål for å implementere et ERP-system. Dette kan hjelpe deg med å identifisere de funksjonene og kapasitetene som er viktigst for bedriften din.
 2. Utarbeid en liste over de viktigste funksjonene og kapabilitetene du trenger i et ERP-system, slik at du kan sammenligne de ulike systemene som er tilgjengelige på markedet. Gjør deg kjent med ulike ERP-systemer og deres funksjoner og kapasiteter. Det kan være lurt å undersøke ulike leverandører og produkter, og sammenligne dem med hensyn til pris, funksjonalitet, brukervennlighet og støtte.
 3. Søk etter og undersøk de ulike ERP-systemene som er tilgjengelige, og sammenlign deres funksjonalitet og kostnader.
 4. Involver ansatte i valgprosessen, spesielt de som vil bruke systemet, slik at du kan få deres innspill og meninger om de ulike systemene.
 5. Vurder om du vil ha et lokalt installert system eller en skybasert løsning, og velg det alternativet som passer best for din bedrift.
 6. Ta kontakt med potensielle leverandører, og be om en demo eller en prøveversjon av systemet for å få en følelse av hvordan det fungerer i praksis.
 7. Gjør et omfattende kostnads- og nytteanalyser for å sikre at du får mest mulig verdi for pengene dine.
 8. Få referanser fra andre bedrifter som har implementert det samme ERP-systemet, og undersøk om de er fornøyd med systemet og hva slags resultater de har oppnådd.
 9. Velg et ERP-system som tilbyr god kundestøtte og opplæring, slik at du og dine ansatte kan få hjelp og støtte under implementeringen og etterpå.
 10. Ta en grundig vurdering av alle dine valg, og velg det ERP-systemet som du mener vil gi deg de beste resultatene for din bedrift.


Hvilke leverandører av ERP-systemet finnes?


Det finnes mange forskjellige leverandører av ERP-systemer på markedet, både store, globale selskaper og mindre, lokale aktører. Noen av de mest kjente leverandørene av ERP-systemer inkluderer SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Infor, Epicor, IFS og Unit4. I Norge er kanskje Visma en av de største. 

Det er også mange andre leverandører å velge mellom, så det er viktig for en virksomhet å gjøre grundige undersøkelser for å finne det systemet som passer best for deres behov.